Informatie

Uw persoonlijke gegevens:

Wij verzoeken u vriendelijk eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door te geven. Dit kunnen wijzigingen zijn met betrekking tot uw adres, verzekering of gezondheid. Voor het actueel houden van deze gegevens bent u zelf verantwoordelijk.

Afspraken:

Na een controle wordt er bij de receptie een nieuwe afspraak gemaakt, voor een volgende halfjaarlijkse controle of eventueel voor een behandeling. De afspraak wordt geprint op een afsprakenkaartje. U wordt verzocht dit kaartje bij een volgend bezoek mee te brengen en verhindering minstens 24 uur tevoren te berichten teneinde kosten, berekend voor de besproken tijd, te vermijden.